За архива

Какво съдържа Електронният архив

Електронният архив на Петко Стайнов представя в електронен вид всички обработени материали и документи от Единния регистър на архива на композитора академик Петко Груев Стайнов”, поддържан от фондация “Петко Груев Стайнов”. Единният регистър на архива на Петко Стайнов обхваща материали и документи от няколко архивни фонда (БАН - фондове №№ 1, 16 и 151; Исторически музей “Искра” – фондове ДокументиСнимки и Вещи на раздел Нова история; Централен Държавен архив – фондове ЦДИА 264, ЦДИА 177 и ДАНРБ 291, фамилен архив на сем. Стайнови). Той включва и материали, които по дефиниция не са архивни: печатни нотни издания, съхранявани в библиотеките на Съюза на композиторите, Националната музикална академия “проф. Панчо Владигеров”, Общинската библиотека “Искра”, Казанлък и в музикалния отдел на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. В този смисъл Електронният архив на композитора е сборен архив.

Съдържанието на Електронния архив е разпределено в следните категории:

Всяка категория е разпределена на подкатегории, които могат да бъдат видени след кликване върху съответната категория от горния списък.

Електронният архив съдържа следните типове архивни единици:

 • Аудиозапис
 • Аудиокасета
 • Афиш
 • Видеозапис
 • Грамофонна плоча
 • Доклад
 • Документ
 • Интервю
 • Картина
 • Картичка
 • Книга
 • Компактдиск
 • Музикален сборник
 • Некролог
 • Партитура
 • Писмо
 • Покана
 • Пощенска марка
 • Програма
 • Рецензия / Отзив
 • Скулптура
 • Слово / Изказване
 • Статия
 • Сценарий
 • Телеграма
 • Филм
 • Фотоснимка
 • Щимове

Освен тип и наименование архивните единици имат допълнителни незадължителни характеристики:

 • Година (дата) на създаване
 • Език
 • Автор
 • Издателство / Вестник
 • Издание / Брой / Страница
 • Местонахождение на оригинала
 • Сигнатура на оригинала
 • Местонахождение на копието
 • Оркестър
 • Хор
 • Солист
 • Диригент
 • Аранжьор

Потребителски интерфейс

Достъпът до търсената архивна единица се осъществява чрез следните действия в седемте прозореца:

 • Търсената категория се избира от падащото меню на прозорец Категория

 • Търсената подкатегория се избира от падащото меню на прозорец Подкатегория

 • Наименованието на архивната единица и/или свързана с него ключова дума се изписва в прозореца Документ / Описание

 • Предполагаемият период на издаване на архивната единица се изписва с две години (еднакви или начална и крайна) в прозореца Период

 • Периодът за търсене може да бъде зададен и с точна начална и крайна дата, които се избират от отварящ се календар в прозореца Дата

 • Ползването при търсенето на някоя от допълнителните характеристики на архивната единица се отбелязва в прозореца Изрично като

 • Типът на търсената архивна единица се избира от падащо меню в прозореца Тип архивна единица

 • Активирането на търсенето става чрез натискане на двойната стрелка (>>)