Подкатегории на категория Служебна кореспонденция на Петко Стайнов

 • Българската академия на науките – Институт за музика, Отделение по изкуства­та, Президиум, Редакционно-издателски  съвет
 • Дейност в ръководните структури, отговарящи за художествената само­дейност (любителското изкуство) и самодейните колективи
 • Други обществени организации, вкл. религиозни общности
 • Дружеството на българските компонисти „Съвременна музика”
 • Комитет за наука, изкуство и култура (Камара на народната култура)
 • Местни власти
 • Народна опера
 • Писма, свързана с дейността на Петко Стайнов в Съюза на народните хорове (Българския певчески съюз)
 • Съюза на българските композитори
 • Съюз на слепите в България, Национално читалище на слепите, Институт за слепи, Хор на слепите
 • Централни ведомства
 • Чуждестранни кореспонденти, вкл. лична кореспонденция