Подкатегории на категория Чествания

  • Концерти, вкл. тържествени и други художествени прояви (вкл. музикални празници), свързани с кръгли годишнини на Петко Стайнов
  • Научни сесии, провеждани във връзка с кръгли годишнини на Петко Стайнов
  • Отзиви и други публикации в специализирания печат и медиите във връзка с честванията на кръгли годишнини на Петко Стайнов
  • Поздравителни адреси във връзка с честванията приживе на кръгли годишнини на Петко Стайнов
  • Поздравителни писма и телеграми до Петко Стайнов във връзка с чествания на негови кръгли годишнини