Подкатегории на категория Награди

 

  • Грамоти и/или други документи за съответните награди и удостоявания на Петко Стайнов
  • Отзиви и други публикации в специализирания печат и медиите във връзка с награждаванията и удостояванията на Петко Стайнов
  • Поздравителни адреси във връзка с награждаванията и удостояванията на Петко Стайнов
  • Поздравителни писма и телеграми от институции, граждани, роднини и близки във връзка с награждаванията и удостояванията на Петко Стайнов