Подкатегории на категория Публицистика

 • Други публикации – съобщения, новогодишни приветствия, предговори към издания, мнения и препоръки за лица и т.н.
 • Отзиви и аналитични статии за изяви на наши (български) музикални дейци и изпълнителски състави (вкл. професионални хорове) и по повод техни чествания
 • Рецензии на научни трудове
 • Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за българското музикално творчество
 • Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за народната песен
 • Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за училищното музикално обучение и възпитание
 • Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за хоровото дело и народните хорове
 • Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за художествената самодейност и любителските хорове
 • Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации за чуждестранното музикално изкуство и култура, чуждестранни композитори, изпълнители и музикални дейци
 • Статии, изказвания, доклади, интервюта и други публикации по музикално-обществени въпроси
 • Статии, изказвания, интервюта и други публикации за дейността на Петко Стайнов, свързана с Народната опера и Държавната филхармония
 • Статии, изказвания, интервюта и други публикации за собственото творчество и жизнен път
 • Статии, изказвания, интервюта и други публикации по политически и общи обществени въпроси
 • Статии, изказвания, интервюта и други публикации по проблемите на музикалната наука и критика и дейността на Института за музика при БАН
 • Статии, изказвания, интервюта и други публикации по проблемите на слепите и Съюза на слепите в България, вкл. Хора на слепите
 • Статии, изказвания, интервюта и други публикации с комплексна тематика (няколко теми, без да има водеща – най-често интервюта)