Подкатегории на категория Служебни документи

 • Делови аспекти на творческата дейност на Петко Стайнов – авторско право, договори за създаване на музикални произведения и др.
 • Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките
 • Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Дружеството на българските компонисти „Съвременна музика”
 • Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Министерството на информацията и изкуствата – Камара на народната култура и  КНИК
 • Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на българските композитори
 • Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на народните хорове (Българския певчески съюз)
 • Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в обществените организации, отговарящи за художествената самодейност след Втората световна война
 • Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на слепите в България и в културно-просветните му структури
 • Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов като директор на Народната опера
 • Други документи, свързани със служебната и обществена дейност на Петко Стайнов
 • Участия на Петко Стайнов в журита
 • Участия на Петко Стайнов в комисии, работни групи и други