Подкатегории на категория Снимки и филми

 • Видеофилми
 • Документални видеозаписи
 • Други снимки на Петко Стайнов или снимки, свързани пряко или косвено с него
 • Петко Стайнов на работното място (чете, композира)
 • Портретни снимки
 • Пощенски марки, монети и печатни издания
 • Репродукции на други картини, свързани пряко или косвено с Петко Стайнов
 • Репродукции на живописни, графични и скулптурни портрети на композитора
 • Репродукции на картини, изобразяващи Петко Стайнов с колеги и приятели
 • Снимки на Петко Стайнов и/или семейството му с приятели и колеги
 • Снимки на Петко Стайнов - участник в служебни, обществени и професионални прояви
 • Снимки на семейството на Петко Стайнов
 • Снимки от юбилейни чествания на Петко Стайнов
 • Фамилни снимки на Петко Стайнов